ಪ್ರಚಾರದ ವಸ್ತುಗಳು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು, ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಾಗಿ ಜನರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ.ಪ್ರಚಾರದ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಉದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ನಡುವಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಾಹಕವಾಗಿದೆ.ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು, ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಚಾರದ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.ಜಾಹೀರಾತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಪ್ರಚಾರದ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ, ಉತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ತ್ವರಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರಚಾರ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಚಾರದ ಉಡುಗೊರೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯು ಅನಿವಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ.ಪ್ರಚಾರದ ವಸ್ತುಗಳು ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ಜಾಹೀರಾತಾಗಿರಬಹುದು.   ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳು.ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ನೀವು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಬಹುದಾದ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ!